Ruské impérium: Stvoření teroru (VII)

27. října 2010 v 22:32 | Larisa Laršérová (навсегда мадам Бьёрндален) |  Z historie ruského terorismu

VYHODÍME DO VZDUCHU VLAK!

Narodnaja volja brzy odtajnila svůj program, obsahoval staré známé plány o svržení cara, předání veškeré půdy rolníkům a dělníkům, všeobecné volební právo, územní samosprávu jednotlivých ruských gubernií, svobodu tisku, projevu, náboženství a shromažďování, ekonomickou nezávislost a zapojen každého občana do práce. Tyto smělé plány však měly jeden háček: cara Alexandra II..
Narodnaja volja se proto rozhodla začít s přípravami na další, už čtvrtý atentát. Výstřely Alexandra Solovjeva z dubna 1879 končí éra atenátníků-jednotlivců. Od nynějška vše chystá a plánuje celá strana. Způsob, jakým narodovolci chtěli cara zprovodit ze světa, byl skutečně monumentální: usmysleli si, že vyhodí do povětří carský vlak. 26. srpna V.V. podepsal nad Alexandrem II. rozsudek smrti.

Alexandr II.
Car Alexandr II. Nikolajevič «


Pod dohledem expertů Nikolaje Kibalčiče a Stěpana Širjajeva se začíná v tajných bytech vyrábět dynamit. Organizace měla vše dokonale promyšlené, Alexandr Michajlov plán doladil do posledního detailu. Každý podzim car odjížděl na několik týdnů na poloostrov Krym, do paláce v Livadiji, aby si na chvíli odpočinul od povinností a utekl od deštivého petrohradského počasí na prosluněný Krym. Zpátky do Zimního paláce se car vždycky vracel dvěma možnými cestami: buď lodí do Oděsy, odkud by jel přes Moskvu až do Petrohradu vlakem, nebo kočárem do města Simferopol, kde by nasedl do vlaku, jel přes Alexandrovsk (dnes ukrajinské Záporoží) a Moskvu do Petrohradu. Vybrali tři důležité uzly: Oděsu, Alexandrovsk a Moskvu, kde se na něj nachystali. Alexandr neměl šanci uniknout. Jednou cestou se vydat domů muset.

Stěpan Širjajev
Stěpan Širjajev «

Nikolaj Kibalčič
Nikolaj Kibalčič «

Oděsa: V září 1879 do Oděsy dorazila Věra Fignerová, kterou brzy doplnil Nikolaj Kibalčič. Oba hráli roli manželského páru, pronajali si byt na Jekatěrinské ulici, kde se pustili do výroby potřebného dynamitu. Fignerová, proslulá svou krásou a aristokratickými způsoby, poté navštívila zetě oděského gubernátora, barona Ungern-Sternbergského, a požádala ho o laskavost. Sháněla práci pro svého sluhu Semjona Alexandrova, který trpěl tuberkulózou a lékaři mu doporučili pobyt na čerstvém vzduchu. Ptala se, jestli by bylo možné mu přidělit místo hlídače na železnici. Baron slíbil, že udělá vše, aby pomohl krásné neznámé dámě.

Věra Fignerová roku 1880
Krásná Věra Fignerová «

Hned druhý den se v malém dřevěném domku vedle železnice poblíž vesnice Gniljakovo (asi 13 kilometrů od Oděsy) ubytoval nový hlídač Alexandrov (kterého si zahrál narodovolec Michail Frolenko) se svou "ženou", další revolucionářkou Taťjanou Lebeděvovou. Vše probíhalo bez nejmenšího podezření ze strany oděských úřadů i III. oddělení. Bomba byla úspěšně umístěna na trať a čekalo se jen na průjezd carského vlaku.

Michail Frolenko
Michail Frolenko «

Taťjana Lebeděvová
Taťjana Lebeděvová (fotografie je bohužel mizerné kvality, ale lepší jsem neobjevila) «

Do Oděsy však dorazila zpráva od Andreje Presňakova, který hlídkoval v Simferopolu, že Alexandr II. přes Oděsu nepojede a vybírá si cestu přes Alexandrovsk a Moskvu. Všechna práce Fignerové, Kibalčiče, Frolenka a Lebeděvové tak přišla nazmar.

Alexandrovsk: Do Alexandrovska dorazila skupina narodovolců pod vedením Andreje Željabova, jenž se vydával za obchodníka Čeremisova. Chtěl si ve městě postavit koželužnu a odkoupil nevyužívaný pozemek hned vedle železniční dráhy, která v těchto místech vedla po vysokém náspu. Po nocích Željabov se svými pomocníky vykopával pod tratí tunel, kam plánovali položit nálož. Koncem října však v Rusku začínalo pravidelné období vytrvalých dešťů a půda byla před blížící se zimou promrzlá, což značně zpomalovalo práce na výkopu. Ale práce pokračovaly, i když pomaleji, než se předpokládalo. Nakonec se všechno stihlo připravit v plánovaném termínu.

Carský vlak měl Alexadrovskem projet 18. listopadu. Od rána panovalo na Željabovově pozemku napětí. Podaří se opravdu vyhodit do vzduchu vlak? Skutečně car zemře?
Narodovolci věděli, že ten den projedou městem minimálně dva vlaky - v jednom pojede Alexandr II. s rodinou a služebnictvo, v druhém jejich zavazadla. Informace o tom, kdo pojede v jakém vagóně se ujasnily vždy půl hodiny před odjezdem vlaků. Vyzvědač Presňakov nelenil, zmapoval situaci a poslal Željabovovi zašifrovanou zprávu: car pojede ve druhém vlaku a čtvrtém vagónu.

Dům
Željabovova koželužna «

Jakmile se v dálce objevila lokomotiva, Željabov se připravil a v signalizovaný okamžik spojil obvod. Ohlušující výbuch se neozval. Bylo ticho. Naprosto šokovaný Željabov sledoval, jak se vlak s carem řítí bez úhony dál. Až později se zjistilo, že Željabov nepochopil sytém, obvod spojil špatně a bomba se nevznítila.
Všechny oči Narodnaje volji se nyní upřely na Moskvu.

Moskva: Práce v Moskvě byly od počátku nejkomplikovanější. Řídila je Sofie Perovská se Lvem Gartmanem vydávající se za manžele Suchorukovovi. Pronajali si malý jednopatrový domek na okraji Moskvy (u Rogožské brány) a sousedům rozhlásili, že si polorozbořené sídlo chtějí opravit. Za zatlučenými okny se pouštějí do výroby dynamitu a z domku začínají vykopávat tunel vedoucí až pod železnici. Práci jim značně ztěžovalo deštivé počasí, zima a přítomnost lidí v okolních domech. Během hloubení tunelu na vykopanou hlínu napršelo, změnila se v lepivé bahno a téměř zastavila práci narodovolců. Perovská, Gartman a jejich pomocníci se tím nechali rozhodit, byli naprosto oddáni myšlence na zabití cara. Bořili se v bahně, zapadali do bláta, třásli se zimou, ale kopali dál. 19. listopadu na cara čekali v plné parádě. Od neúnavného Presňakova se dozvěděli, že carský vlak pojede jako druhý a car sedí ve čtvrtém vagóně.

Sofie Perovská s Andrejem Željabovem
Sofie Perovská s Andrejem Željabovem «

Když Sofie Perovská napočítala, že přes místo, kde leží nálož, přejíždí jejich vagón, dala signál Gartmanovi, který spojil obvod. Ozvala se děsivá rána, železnici zahalila oblaka prachu a dýmu. Výbuch byl tak silný, že vagón vymrštil do vzduchu a převrátil ho koly vzhůru. Několik dalších vagónů vykolejilo. Perovská s Gartmanem rychle opustili dům a utekli z Moskvy s domněním, že cara navždy odstranili z povrchu zemského.

Jenže se stalo něco neočekávaného. Car zase přežil, už počtvrté. Tentokrát mu život zachránila prachobyčejná náhoda. Při průjezdu Charkovem se pokazila jedna lokomotiva a proto nechali první odjet carský vlak. V druhém vlaku byla pouze zavadla. Místo vagónu s carem vylétlo do povětří ovoce převážené z Krymu.

Když Alexandrovi oznámili, co se stalo v Moskvě, byl vyděšen. Vybouchl čtvrtý vagón, ve kterém měl původně sedět on. Okamžitě pochopil: zase unikl smrti. přesto, že se Narodnaje volji nepodařilo cara zabít, dali mu jasně najevo, že mají své spojky všude a nic jim neunikne.
Mnohokrát se Alexandr sám sebe ptal: "Proč to dělají, co po mně chtějí? Proč mě štvou jako divoké zvíře? Vždyť vše, co jsem vykonal, bylo pro dobro Ruska a ruského lidu?!"
III. oddělení mezitím vypátralo, že chodba, v níž byla umístěna bomba, vede z domu měšťana Suchorukova. Vtrhli do jeho domu, ale nikoho nenašli. Perovská s Gartmanem byli dávno desítky kilometrů daleko.

Koho však dostala tajná policie, byl Grigorij Goldenberg. Chytili ho 14. listopadu na nádraží v Jelizavetgradu. Goldenberg se zrovna vracel z Oděsy, kde si vyzvedl od Věry Fignerové část dynamitu, která zůstala nevyužita. Goldenberg se sice úporně bránil, ale utéct nedokázal. Převezli ho do Petropavlovské pevnosti, kde ho podrobili výslechu.
Zkušený vyšetřoval hbitě využil Goldenbergovy vznětlivosti a lability, navrhl mu, že když vyzradí jména druhých, sám spasí Rusko a povede ho správnou cestou. Ctižádostivému Goldenbergovi se jeho slova náramně zalíbila. Jako Žid si užil ponižování a nyní se chytal každé příležitosti, jak se zviditelnit. Nyní tu možnost měl. Uvěřil vyšetřovateli a sepsal obsáhlý seznam plný jmen a adres narodovolců. Když se pak vyšetřovatele zeptal, zda-li se jim nezkřiví ani vlásek, odpověděl komisař takto: "Jak to bude s vlasy, to nevím, ale padne spousta hlav, to je jisté.."
Goldenberg si najednou uvědomil, jakého nenapravitelného zločinu se dopustil. Svou horlivostí poslal na smrt drahé přátele. Za několik měsíců se oběsil ve své cele.
III. oddělení teď mělo v ruce svazek jmen a adres. Mohlo pozatýkat téměř celou Narodnaju volju. Ale neudělalo to, případ už dále neřešilo. Dodnes si můžeme klást otázku: proboha, proč?

OPERACE "ZNIČENÍ ZIMNÍHO PALÁCE"

Když se nezdařila akce na železnici, přišla Sofie Perovská s novým monstrózním projektem. Jestliže se nepodařilo vyhodit do vzduchu carský vlak, zlikvidují cara přímo v jeho domě, odkud nemá šanci uniknout. Byla zahájena nová bojová operace: zničení carské bašty - Zimního paláce. Od svých známých se Perovská dozvěděla, že přímo pod carskou jídelnou se nacházejí spižírny, vinné sklípky a ostatní hospodářské prostory. Zde je nutné neustále něco opravovat, spravovat a rekonstruovat. Mezi prkny a nářadím by si nikdo nemusel všimnout nastražených bomb. Zbývalo jen do paláce propašovat svého člověka.

Na podzim 1879 se do Zimního paláce dostává Stěpan Chalturin, oddaný narodovolec a výborný truhlář. Přes své známé truhláře se dostal k opravě carské jachty, kde předvedl, jak skvěle ovládá své řemeslo. Car si ho všiml, zapamatoval a pak už měl Chalturin cestu do paláce volnou. V masce milého a zdatného truhláře Batyškova Chalturin každodenně přinášel do paláce nitroglycerinovou směs, kterou vyráběla Narodnaja volja, a Chalturinovi ji předával Alexandr Kwiatkowski. Výbušnou směs Chalturin nejprve ukrýval do polštáře, ale jedovaté výpary se brzy podepsaly na jeho zdraví. aby nebyla celá operace zmařena, přesunul směs do velké dřevěné truhly a zakryl oblečením.

Stěpan Chalturin
Chalturin-Batyškov «

Chalturina nikdo nepodezíral. Svým přátelských chováním si získal řadu přátel mezi služebnictvem a povolávali ho vždy, když potřebovali spravit něco cenného. Jednou Chalturina zavolali přímo do carova pokoje. Mezi vybavení každého truhláře patřilo i těžké kladivo. Chalturin tak měl možnost jednou ranou do hlavy cara zlikvidovat. Ale nedokázal to, nemohl zabít člověka vlastníma rukama. Zaplňovat palác dynamitem mu nijak nevadilo, žádnou krev by neviděl. Když se o jeho setkání s carem dozvěděli narodovolci, neskrývali své zklamání. Olga Ljubatovič si povzdechla: "Kdo by si byl pomyslel, že muž, který zásobuje palác dynamitem, se neodváží vzít do rukou kladivo! Vždyť car je náš největší nepřítel!"

Alexandr Kwiatkowski
Alexandr Kwiatkowski po vězeňském očistci «

V listopadu byl ve svém bytě zatčen Alexandr Kwiatkowski. Objevili u něj hotovou nitroglycerinovou směs, suroviny na výrobu dynamitu a plán budovy s vyznačeným křížkem. Po bližším zkoumání se zjistilo, že se jedná o Zimní palác a křížkem je označena jídelna. Na místě začaly prohlídky, kontrolovalo se služebnictvo, ale nic se nenašlo. Chalturin nyní dynamit dostával od Andreje Željabova a hromadil ho ve své truhle.
16. listopadu byl Kwiatkowski oběšen v Ioannovském ravelinu Petropavlovské pevnosti. Spolu s ním bylo souzeno dalších 16 revolucionářů, podle jejich počtu jejich soud dostal název Proces šestnácti. Z narodovolců, které jsme si kdy jmenovali, byl oběšen vyzvědač Andrej Presňakov, na doživotí byl odsouzen Stěpan Širjajev a do vyhnanství na Sibiř poslali mladší sestru Věry Fignerové - Jevgeniju.

Jevgenija Fignerová
Jevgenija Fignerová «

Andrej Presňakov
Vyzvědač Andrej Presňakov «

Výbuch dynamitu byl naplánoval na 5. únor 1880, kdy měl do paláce dorazit na návštěvu bratry carevny Marie Alexandrovny Alexandr Hesensko-Darmstadtský se svým synem. K této příležitosti se měla v jídelně konat velká slavnostní večeře, na níž se sjeli význačné ruské osobnosti a generálové. V šest hodin večer večeře začala, přibližně ve stejnou dobu z paláce vyšel Stěpan Chalturin a Željabovovi, který na něho čekal na Palácovém náměstí, pošeptal: "Hotovo." Oba pak společně odešli pryč.

V šest dvacet dynamit explodoval, v přízemí tou dobou nikdo nebyl, služebnictvo se vydalo na
Chalturinovo pozvání do vinného sklípku a včas opustili palác. Ulice kolem Zimního paláce zely prázdnotou, nikde nikdo nebyl. Obyvatelé Petrohradu se schovaly před štiplavým mrazem, sněhovou vánicí a silným, větrem, který město sužoval už několik dní. Těch několik odvážlivců, kteří přece jenom opustili své vyhřáté domovy, se staly svědky apokalyptického výjevu: ozvala se strašlivá rána, tlaková vlna vyrazila většinu oken, zhaslo světlo, do ulic se rozprskly kusy palácových zdí a vzduchem se začal šířit dusivý puch síry. Průběh výbuchu přímo v carské jídelně nám popsal Alexandr Hesenský: "Podlaha se najednou zdvihla, jako by ji vyšvihlo nějaké zemětřesení, na chodbě zhasly plynové lampy, všude kolem se rozlila černočerná tma. Ve vzduchu byl cítit pach střelného prachu nebo snad dynamitu."

Osazenstvo jídelny přežilo bez úhony. Před smrtí je zachránila silná žulová klenba, která nápor vydržela a nepropadla se. Cíl Narodnaje volji opět nevyšel. Místo toho pravého výbuch usmrtil deset vojáků z Finského gardového pluku (osobní stráže Alexandra II.) a dalších osmdesát jich zranil. Zabité gardisty pohřbili se všemi poctami 7. února.

Narodovolce další neúspěch otřásl, nejprve jim car proklouzl ve vlaku a nyní přežil i výbuch v Zimním paláci. Jejich víra v lepší zítřky zakolísala. Co když je car opravdu nesmrtelný a chrání ho Bůh? Víra v dobro revoluce byla nakonec silnější, na léto 1880 byla naplánovaná další akce.

Neúspěšnými atentáty však trápení Narodnaje volji nekončilo. Na přelomu let 1879 a 1880 ji silně poznamenala vlna zatýkání. Ani III. oddělení, které se delší době opět vyznamenalo, však nemohlo narodovolce odrazit. Už zašli příliš daleko..

Konec VII. části


ZDROJE: E. Radzinskij: Alexandr II.
A. Jarmolinskij: Cesta k revoluci: Století ruského radikalismu
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. atd.

Pro menší zopakování: celá série článků je zde
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 LarrySnamn LarrySnamn | E-mail | Web | 21. března 2017 v 20:34 | Reagovat

Has your snoring prevented you from getting good sleep for years? If you have not seen a doctor about this issue, you might be experiencing a dangerous and serious form of snoring associated with sleep apnea. If this rings true, then try not worry!. The article below can help.

Skip sleeping pills if you are prone to bouts of sleep apnea. You may feel you need them to get to sleep, but they have a similar effect as alcohol on the body. They also have additional side effects besides the obvious ones. Stay away if you want to lessen your sleep apnea symptoms.

If you have sleep apnea, try sleeping on your side. If you are a back or stomach sleeper, gravity is working against you all night. Your airway is much more likely to collapse if you are facing straight up or down. Sleeping on your side instead makes it much easier for your body to maintain your airway as you sleep.

Improve your sleep apnea by slimming down a bit. Recent research showed dramatic improvements in overweight men who shed 25 pounds over a period of one year to reduce sleep apnea symptoms. In some cases, the weight loss resulted in a cure of sleep apnea where no further treatment of the condition was necessary.

If you are taking a great deal of medicines on a regular basis, sit with your doctor and discuss how they can be reduced. Side effects from prescription medication can be making your sleep apnea worse. Keep a dialog open with your doctor and make sure he is up to date on all your symptoms.

Try your best to maintain a regular sleeping schedule. When your body gets into a customary sleeping cycle, you will find yourself getting a better night's sleep, and you will also be more relaxed. Several studies have shown that apnea episodes decrease when a person is not sleep deprived or stressed out.

The first thing to do when you think you are dealing with sleep apnea is to discover if it is really apnea or just advanced snoring. If you have a loved one sleeping with you, this can be done alone at home, but if not you may need to visit a sleep clinic.

You can reduce sleep apnea with exercises to strengthen throat muscles. Sleep apnea is often caused by the tissues in the throat, which can relax and collapse while you sleep. When your muscles strengthen, their chances of collapse and airway blockage go down.

People who use alcohol, sedatives, and sleeping pills are far more likely to suffer from sleep apnea. This is because these drugs will relax the throat and cause their breathing to be impaired. Using these drugs before bedtime is more likely to cause sleep apnea than using these drugs during the day.

Sleep apnea can cause many problems beyond just the inability to get a good night's sleep. If you let your condition go untreated, it may get worse over time. Getting enough sleep is crucial to your overall level of health, so start using the tips you have read in this article right away to find relief.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

2 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 27. září 2018 v 18:01 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid</a>

3 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 28. září 2018 v 2:07 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline purchase online</a>

4 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 28. září 2018 v 2:09 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://xenical2019.com/>xenical2019.com</a>

5 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 28. září 2018 v 2:20 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://xenical2019.com/>xenical 120mg</a>

6 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 28. září 2018 v 13:41 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://xenical2019.com/>xenical2019.com</a>

7 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 28. září 2018 v 14:06 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://prednisone2019.com/>prednisone</a>

8 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 28. září 2018 v 14:49 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril</a>

9 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 28. září 2018 v 21:32 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex</a>

10 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 28. září 2018 v 22:35 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://lasix2019.com/>lasix</a>

11 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 28. září 2018 v 23:06 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019.com</a>

12 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 29. září 2018 v 2:53 | Reagovat

wh0cd869157 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019.com</a>

13 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 29. září 2018 v 2:58 | Reagovat

wh0cd869157 <a href=http://prednisone2019.com/>order prednisone</a>

14 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 29. září 2018 v 11:03 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid</a>

15 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 29. září 2018 v 14:46 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril2019</a>

16 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 29. září 2018 v 15:04 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://xenical2019.com/>xenical2019.com</a>

17 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 29. září 2018 v 18:55 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://lisinopril2019.com/>lisinopril</a>

18 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 29. září 2018 v 19:00 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://lasix2019.com/>lasix</a>

19 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 29. září 2018 v 23:12 | Reagovat

wh0cd869157 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex</a>

20 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 30. září 2018 v 1:08 | Reagovat

wh0cd1091056 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline</a>

21 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 30. září 2018 v 10:10 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://prednisone2019.com/>sterapred</a>

22 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 30. září 2018 v 11:25 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://valtrex2019.com/>click here</a>

23 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 30. září 2018 v 11:27 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid</a>

24 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 30. září 2018 v 15:40 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://propecia2019.com/>propecia2019</a>

25 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 30. září 2018 v 20:05 | Reagovat

wh0cd869157 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline over the counter</a>

26 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 1. října 2018 v 0:15 | Reagovat

wh0cd1091056 <a href=http://prednisone2019.com/>sterapred</a>

27 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 1. října 2018 v 0:27 | Reagovat

wh0cd1091056 <a href=http://xenical2019.com/>xenical2019</a>

28 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 1. října 2018 v 1:00 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid</a>

29 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 1. října 2018 v 4:40 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://lasix2019.com/>lasix</a>

30 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 1. října 2018 v 20:10 | Reagovat

wh0cd869157 <a href=http://valtrex2019.com/>valtrex</a>

31 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 2. října 2018 v 1:26 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://lasix2019.com/>lasix2019.com</a>

32 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 2. října 2018 v 5:31 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://prednisone2019.com/>check out your url</a>

33 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 2. října 2018 v 13:58 | Reagovat

wh0cd869157 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid</a>

34 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 2. října 2018 v 15:46 | Reagovat

wh0cd869157 <a href=http://albuterol2019.com/>recommended site</a>

35 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 2. října 2018 v 18:29 | Reagovat

wh0cd1091056 <a href=http://xenical2019.com/>orlistat 120mg</a>

36 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 2. října 2018 v 20:03 | Reagovat

wh0cd1091056 <a href=http://xenical2019.com/>generic xenical</a>

37 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 2. října 2018 v 23:05 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://tetracycline2019.com/>tetracycline</a>

38 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 3. října 2018 v 3:00 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://synthroid2019.com/>synthroid online</a>

39 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 3. října 2018 v 11:27 | Reagovat

wh0cd869157 <a href=http://lasix2019.com/>40 mg lasix</a>

40 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 3. října 2018 v 11:27 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://albuterol2019.com/>albuterol ipratropium</a>

41 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 3. října 2018 v 19:42 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://xenical2019.com/>orlistat 120mg</a>

42 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 4. října 2018 v 3:46 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone buy online</a>

43 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 4. října 2018 v 16:17 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://colchicine.network/>colchicine</a>

44 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 4. října 2018 v 20:33 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

45 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 6. října 2018 v 5:12 | Reagovat

wh0cd1091056 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin</a>

46 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 6. října 2018 v 5:36 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://stromectol.company/>stromectol</a>

47 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 6. října 2018 v 13:01 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://colchicine.network/>colchicine generic</a>

48 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 7. října 2018 v 0:54 | Reagovat

wh0cd1091056 <a href=http://tadalafil.company/>online tadalafil</a>

49 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 7. října 2018 v 1:14 | Reagovat

wh0cd1091056 <a href=http://tadacip.icu/>tadacip online</a>

50 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 7. října 2018 v 9:14 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://prednisolonepills.video/>prednisolone 20mg</a>

51 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 7. října 2018 v 12:43 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://colchicine.network/>colchicine 0.6mg tablets</a>

52 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 8. října 2018 v 6:22 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil for bipolar</a>

53 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 9. října 2018 v 0:30 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://sildenafil.company/>sildenafil</a>

54 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 9. října 2018 v 4:14 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://colchicine.network/>colchicine</a>

55 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 9. října 2018 v 4:44 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://tadacip.icu/>tadacip 20</a>

56 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 9. října 2018 v 21:31 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin online pharmacy</a>

57 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 10. října 2018 v 0:07 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://paxilbest.us.com/>paxil er</a>

58 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | 10. října 2018 v 0:37 | Reagovat

wh0cd425359 <a href=http://amoxicillin.team/>amoxicillin</a>

59 BennygaL BennygaL | E-mail | Web | 10. října 2018 v 1:09 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://tadacip.icu/>tadacip</a>

60 MichaelSal MichaelSal | E-mail | Web | 11. října 2018 v 4:29 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://tadalafil.bio/>tadalafil 20mg</a>

61 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | Sobota v 0:33 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://cafergot.company/>cafergot</a>

62 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | Neděle v 19:44 | Reagovat

wh0cd647258 <a href=http://atarax.icu/>buy atarax online</a>

63 Charlesnem Charlesnem | E-mail | Web | Středa v 13:19 | Reagovat

wh0cd203460 <a href=http://zoloft.team/>zoloft</a>

64 Online Lenders Online Lenders | E-mail | Web | Včera v 1:24 | Reagovat

bad credit personal loans guaranteed approval <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>default loan</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama